virtuves dizains

3D vizualizācijas

3D vizualizācija ir plānotās virtuves attēls, kas izveidots datora programmas trīs dimensiju telpā. Šos attēlus Jūs saņemsiet kopā ar virtuves projektu.

3D vizualizācijas palīdzēs izveidot uzskatāmu priekšstatu par plānoto virtuves iekārtu un tās izvietojumu telpā.

Galvenie iemesli, kāpēc 3D vizualizācijas ir noderīgas, plānojot Jūsu virtuvi:

  • attēls ir maksimāli tuvināts virtuves iekārtas izskatam nākotnē,
  • tajā redzamās virtuves izmēri un virtuves mēbeļu attēlojums ir proporcionāls izmēriem, kādi tie būs īstenotajā projektā.

3D vizualizāciju piemēri